Saradnja sa Britanskim Savetom New English Club

Organizujemo pripremne kurseve za polaganje Kembridž CELA ispita. (CELA, Cambridge English Language Assessment) pri Britanskom Savetu, zvaničnom centru za Srbiju, od 1996. godine.
Tokom prethodnih godina rada naši polaznici su postali dobitnici preko 400 međunarodnio priznatih KEMBRIDŽ diploma sa maksimalnom prolaznošću. Izuzetnu pažnju poklanjamo sistematskom praćenju napretka kandidata, za koje organizujemo simulacije ispita. Zahvaljujući tome, svi kandidati koji su polagali ove ispite, sa uspehom su ih položili. U toj činjenici nalazimo potvrdu kvaliteta našeg načina rada.

Detaljnije o pripremnim kursevima:

saradnja

Aktivno radimo na stručnom usavršavanju našeg kadra. Učestvujemo na seminarima, on-line seminarima, radionicama i takmičenjima u organizaciji Britanskog Saveta. Seminari su akreditovani od strane Ministarstva Prosvete Republike Srbije i vrednuju se za licencu predavača. Nastavu unapređujemo materijalima koje nam prosleđuje Britanski Savet, Focus on Exams Newsletter, koje redovno primamo i koristimo.

saradnja

New English Club je član Addvantage© Partnership programa za institucije pri Britanskom Savetu.BritishCouncil SchoolFinder
U nastavi koristimo udžbenike i literaturu renomiranih engleskih izdavača.
Sa turističkim preduzećem KUB sarađujemo u njihovim edukativnim programima letnjih kurseva u inostranstvu.

O nama
©2013 New English Club, designed & developed by Nenad Ostojic and Dragan Ostojic